Cost nedir ve post aksiyonu CA22117

COST Aksiyonu (buradan cost  nedir açıklamasını kendi sitelerinden de  görüntüleyebilirsiniz).

Araştırmacıları ve yenilikçileri 4 yıl boyunca seçtikleri bir konuyu araştırmak üzere bir araya getiren disiplinler arası bir araştırma ağıdır. COST Eylemleri genellikle akademiden, KOBİ’lerden, kamu kurumlarından ve diğer ilgili kuruluşlardan veya ilgili taraflardan araştırmacılardan oluşur.

Yeni ve gelişmekte olan alanlar da dâhil olmak üzere tüm bilim ve teknoloji alanlarına açık; COST Eylemleri, her düzeydeki kıdeme sahip bireylerin profesyonel araştırma ağlarını büyütmeleri ve kariyerlerini geliştirmeleri için kapsayıcı, Avrupa çapında bir ortam sunar.

COST CA22117 Aksiyonu Nedir? Buraya tıklayarak adrese gidebilirsiniz.

CA22117 – Göçmen kara kuşlarının etkili bir şekilde korunmasına yönelik bir Avrupa uçuş yolu araştırma ağı (EUFLYNET)

Avrupa’da üreyen kuş türlerinin üçte biri kıta boyunca yaşayan ve kışı Afrika’da geçiren göçmen kuşlardır ve bu türlerin çoğu kara kuşlarıdır. Birçok tür, uçuş yolunun birçok bölgesinde birden fazla nedenden dolayı ciddi bir düşüş yaşıyor.

Bu göçmen kara kuşu popülasyon dinamiklerini anlamak için bir COST Action bilimsel ağına ihtiyaç vardır çünkü araştırmanın kuşların uçuş yolu ölçeğinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, Avrupa çapında mevcut yerel araştırmaların uçuş düzeyinde işbirliği ve koordinasyonu ve çevre ülkelere eğitim ve uzmanlık paylaşımı yoluyla uygun büyüklükte bir bilimsel ağ oluşturulmuştur. Ağ aynı zamanda her göçmen kara kuşu türünün yıllık döngüsündeki popülasyon sınırlamalarının zamanını ve yerini belirlemek için yeni araştırmaları da kolaylaştıracak. Araştırma, ekoloji, uzaktan algılama, coğrafi modeller ve iklim ve habitat değişikliğinin göçmen nüfusları nasıl etkilediğinin etkili bir şekilde tahmin edilmesine olanak tanıyan istatistiksel tekniklerin geliştirilmesini içeren disiplinler arası bir araştırmadır.