Kuçeder Faaliyetleri

ÇEVRE EĞİTİMİ

ÇEVRE EĞİTİMİ faaliyetlerimiz

Yapılan bilimsel çalışmaların daha etkili olabilmesi için başta tüm kademelerdeki öğrenciler olmak üzere toplumun tüm fertlerinin doğa ve çevre bilinci kazanmasını hedeflemekteyiz. Bu amaçla, öncelikle bilimsel çalışmalarımızı yürüttüğümüz alanlara yakın okullar olmak üzere, doğa koruma, biyolojik çeşitlilik, çevre sorunları, kuş halkalama çalışmaları gibi konularda eğitimler vermekte, bugünün yarınları geleceğimiz olan çocuklar başta olmak üzere tüm katılımcıların artan bilinç ve bilgileri ile doğaya ve çevreye duyarlı bir birey olmalarına çabalamaktayız.